Bowling i Ed   27 mars

Vi samlas kl 12.00 och äter lunch tillsammans innan spelet börjar kl 13.00.
Samåkning sköter ni själva genom att ta kontakt med varandra.
Anmälan och frågor ring Gerd Olausson
070 531 60 69 Fullbokat.