Kontakta oss

Lisbeth Hedlund

Utbildning,Medlemsregisteransvarig CU

Martin Hedqvist

Revisor

Gert Karlsson

Trafik

Mats Sifversson

Revisor

Aino Simonsson

Valberedning

Margot Stelling

Folkhälsa/Friskvård

Lisbeth Sträng

Valberedning ordförande

Lars B Andersson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Ingalill Johansson

Webbredaktör,Resor