Om föreningen

SPF seniorerna Svarteborg

SPF är en medlemsorganisation för dom som är berättigade till pension oavsett ålder samt den som är gift eller sambo med en medlem.

SPF är en politiskt och religiöst oberoende organisation som påverkar regering och riksdag men också landsting och kommuner med sakliga argument och fakta. Det gäller seniorfrågor som exempelvis ekonomi, boende, hälsa, vård och omsorg.

SPF arbetar för att pensionernas utvecklingstakt ska öka. Det ska finnas pensionärsråd i kommuner och landsting. Det ska också vara en självklarhet med valfrihet i fråga om boende och i fråga om rätten till vård och omsorg på äldre dagar.

SPF Seniorerna verkar utifrån riktlinjerna
Vi-anda och indentitet
Rekrytera och behålla medlemmar
Påverkan och inflytande
Synas och höras
SPF Seniorena Svarteborg har som målsättning att förmedla gemenskap, trivsel och glädje.
Våra trivselkvällar innehåller både lättsam underhållning, intressanta föredrag och information i aktuella frågor. Därutöver finns en del aktiviteter att välja på som många av våra medlemmar finner stort nöje i.
Föreningen har en representant i KPR ( Kommunala pensionärsrådet) där frågor tas upp med kommunala tjänstemän i äldrefrågor som t.e.x. berör hemtjänst och boenden av olika slag för pensionärer.
_________________________________

Gustav Hermansson, Forsbo, var den som tog initiativ till att föreningen bildades den 5 december 1977.
Alltsdedan dess har föreningen utvecklats och blivit en viktig sammanhållande länk för pensionärer i bygden.
2017 firade föreningen 40-års jubileum.