Politikerutfrågning

Politiker från 8 olika partier i Munkedals kommun ställde upp och besvarade frågor i Hällevadsholms Folkets Hus på tisdagseftermiddagen.

60 personer tog tillfället i akt och kom till Hällevadsholms Folkets Hus på denna frågestund. Det var ett sammarangemang mellan SPF Svarteborg, Sörbygden och PRO Munkedal. Moderator var Lars Bäckström tidigare landshövding. Frågorna hade till största delen sammanställts av pensionärsföreningarnas ledare och handlade om olika äldrefrågor såsom boende på äldre dagar , hemtjänst, gratis kollektivtrafik mm.

Lite svårt att hålla isär alla begrepp seniorboende, trygghetsboende, äldreboende och kortidsboende. Var i kommunen det skall satsas på äldreboende de flesta partierna hänvisade till centralorten. Sörbygden låg också bra till. Sämre såg det ut för Hällevadsholm och Dingle. Trygghetsboende tyckte nog de flesta att det skulle finnas mera jämt fördelat i kommunen.

Hemtjänsten diskuterades frågor från publiken tex om hur långt man kör varje dag för att komma till brukarna. Detta kunde inte besvaras. Matlagningen hemma hos brukarna ställdes det också frågor om. Hinner man få fram god och näringsriktig mat på 20 minuter. Alternativt att få mat lagad i kommunens kök hemkörd till sig.

Två timmar gick fort och därefter serverades kaffe. Många tog tillfället i akt att diskutera med politikerna på tu man hand innan allt avslutades. 

Vi tackar alla som ställde upp på detta arrangemanget både politiker, publiken och inte minst Lars Bäckström som på ett humoristiskt sätt ledde det hela.