Möteskommittéer

Möteskommittéerna är viktiga för att göra våra möten trevliga och informativa samt ordna med fika eller mat.

Trivselkommittén består av Birgit Simonsson,klubbmästare, Astrid Leandersson, Jan Zelmerlöw och Margareta Zelmerlöw. 

Lotterikommittén består av Ingrid Lindman och Annika Fritz.

Programkommittén består av  Berith Pagels, Eva Röder, Hans-Göran Håkansson och Ingrid Lindman.