Om föreningen

Om SPF Seniorerna Trossö

Föreningens namn var från början Karlskrona Pensionärsförening, avdelning 161, av Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) och bildades här i Karlskrona, onsdagen den 28 mars 1973, på det gamla anrika Hotel Savoy, beläget på Borgmästaregatan.

Ett 25-tal personer hade hörsammat kallelsen till mötet och när kvällen var slut hade 18 personer skrivit in sig som medlemmar i föreningen.

Karlskrona Pensionärsförening hade sitt första årsmöte den 31 januari 1974, vilket avhölls på pensionärshemmet Ekliden, med ca 40 personer närvarande.

År 1986 ändrade Sveriges Folkpensionärers Riksförbund namn till sitt nuvarande, Sveriges Pensionärsförbund, SPF.Föreningen i Karlskrona hade god tillslutning av nya medlemmar och vid årsskiftet 1989-1990 bestod den av 514 medlemmar.

Strax före detta årsskifte hade beslut tagits om att starta ytterligare en SPF-förening i Karlskrona, vilken fick namnet SPF Rosenbom

Samtidigt tog vår förening namnet SPF Trossö och en särskild logotype, enligt nedan, togs fram. Sedan en tid tillbaka har denna logotype ersatts av en för samtliga SPF-föreningar framtagen logotype som kompletterats med respektive förenings namn.

Idag består vår förening av c:a 210 medlemmar. Föreningen heter i dag SPF Seniorerna Trossö.