Trafik

Här kommer att finnas information om kollektivtrafik, trafikmiljö och speciellt sådant som gäller lokalt och regionalt. Information från Blekingetrafiken kommer också att presenteras.