FRISKVÅRD OCH FOLKHÄLSA

Äventyrsgolf
Dragsö camping under april till september varje onsdag kl 10-12
Kontaktpersoner Margaretha och Jan Zelmerlöw 070 979 7665

Canasta ?

Folkhälsoansvarig
för SPF Seniorerna Trossö är Eva Röder 0455 817 54

Studiecirklar
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har vi följande cirkel:
Laga mat och äta tillsammans Ring Gudrun Johansson för besked
Cirkelledare
Gudrun Johansson 070 397 7496