Styrelsen för 2021


Styrelse och funktionärer för SPF Seniorerna Trossö till årsmötet 2021

Ordförande Berith Pagels
berith.pagels@gmail.com 070 400 8670

V ordförande Vakant

Sekreterare Ingrid Lindman 0455 15967
lindmanalice@gmail.com 073 442 6405

Ledamot Ingabritt Douglas
im@douglas.nu 070 331 5391

Ledamot Tommy Sternulf
tommy37133@hotmail.se 070 371 5280

Ledamot Brith Lindström
brith.l.lindstrom@gmail.com 070 888 8291

Ledamot Bjarne Larsson 0455 238 62
larssonbjarne@hotmail.com 070 822 3862

Ledamot Sverker Lindeberg
sverker.h.lindeberg@gmail.com 070 845 5476

Ledamot Birgit Simonsson 0455 251 38
birgit.simonsson1@outlook.com 070 925 9138

Ekonomisk Monica Pettersson
support mep@telia.co 070 960 5303

Revisor Karin Hedvall 0455 138 05
0721 850 679

Revisor Eva Trossö Jartelius
eva@jartelius.net 070 562 8561