Inbetalning medlemsavgift

 Viktigt att använda den inbetalningsavi för medlemsavgiften som är utskickad centralt och att varje medlem använder sin egen avi för att betalningen skall bli rätt registrerad.