Inbetalning medlemsavgift

Uppdaterades: 05 februari 2020

 Viktigt att använda den inbetalningsavi för medlemsavgiften som är utskickad centralt och att varje medlem använder sin egen avi för att betalningen skall bli rätt registrerad.

Publicerades: 05 februari 2020 Uppdaterades: 05 februari 2020