Verksamhetsåret 2020

 

 

SPF SENIORERNA ERINGSBODA-TVING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020

Styrelsen för SPF Seniorerna Eringsboda-Tving får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2020.

STYRELSE

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande 11 personer. Ordförande Jan-Owe Kullenbert, vice ordf. Åke Jeansson, sekr. Birgit Jedhammar, kassör Ulf Fridvall, Linda Böhme, Vivi Magnusson, Leif Söderlund, Inez Svensson, Birgitta Runesson, Ann-Kerstin Håkansson samt Arne Sörlöv.

MEDLEMMAR

Föreningen hade vid årsskiftet 155 registrerade medlemmar. Fyra medlemmar har avlidit under året och två nya medlemmar har tillkommit under 2020.

EKONOMI

Föreningens ekonomi framgår av separat balans- och resultaträkning

MÖTEN

Föreningen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten. Utöver årsmötet har 9 möten avhållits i form av månadsmöte, cafékvällar, studiebesök och resor.

SAMMANFATTNING AV ÅRETS VERKSAMHET

I januari inleddes det nya året enligt tradition med grötfest i Tvings församlingshem där de närvarande medlemmarna välkomnades till ett nytt verksamhetsår och underhölls med sånger framförda av ”Fyra skägg”. Den 3 februari samlades vi för en ”Cafékväll” i Långasjö gamla skola för ett musikquiz under ledning av Mildred Persson med 41 medlemmar närvarande.

Där näst på agendan stod ett välbesökt årsmöte som avhölls i Eringsboda församlingshem under ordförandeskap av Bengt Mauritzson den 17 februari 2020 och som samlade mer än 60 medlemmar som avnjöt smörgåstårta.

Under mars hade vi ett temperaturmässigt kylslaget månadsmöte i Tving, strömavbrott, och uppvärmningen fungerade inte utan vi fick värma oss genom en diskussion över ämnet ”Tillsammans mot ensamhet”.

Därefter hade pandemin med Covid-19 börjat sprida sig och alla uppmanades att vara försiktiga med att anordna större träffar inomhus. Därför väntade även vi med att anordna någon träff till dess att vi kunde vara utomhus. Så den 25 maj anordnades en grillträff med tipspromenad på ”Gölabacken” i Eringsboda i ett strålande väder. Även den kommande träffen blev utomhus och på ”Gölabacken” med underhållning av Curt Böhme som spelade önskemusik.

De nya reglerna för sammankomster gjorde att vi även fortsättningsvis var hänvisade till att ha våra möten utomhus så den 27 juli samlades vi på ”Hembygdsön” i Holmsjö för trevlig gemenskap och musikunderhållning av ”Leif och Ann-Christine”.

Den 14 augusti var vi närmare 40 medlemmar som med bil gjorde en liten utflykt till ”Sjöborgen” i Moheda och avnjöt raggmunkar och fläsk. På ditvägen gjorde vi först ett kort stopp för fika i Växjö vid Helgasjöns strand

och även vid Torpatoffeln för inköp av trätofflor för den som så önskade. Alla kom både dit och hem helskinnade.

Utomhusaktiviteterna fortsatte och i september hade vi ännu ett månadsmöte vid ”Gölabacken” i Eringsboda där ”Claes och Eva” från Eringsboda Brunn underhöll oss med sina sånger.

Då höstmörkret började komma och myndigheterna bestämde att vi fick samlas som högst 50 personer inomhus träffades vi i ”Byahuset” i Eringsboda den 12 oktober för att lyssna på föredrag av ronnebypolitikern Sune Håkansson som talade om ”Boende och Ekonomi”.

Årets sista aktivitet var ”På cykel till dansbanan” ett program med mycket musik och många goda historier som framfördes av Hans Alerstedt på ”Byahuset” i Eringsboda den 2 november där alla närvarande blev bjudna på förfriskningar och tilltugg.

ÖVRIGT

Inom SPF Seniorerna Eringsboda-Tving finns många aktiviteter och här kan nämnas boule som spelas varje tisdag i Holmsjö, GYM:et i Eringsboda som är igång för seniorer måndagar och torsdagar. Föreningen finns representerad i KPR (Komunens pensionärsråd) i såväl Karlskrona som Ronneby kommuner.

AVSLUTNING

2020 är förmodligen det år vi vill glömma så snart som möjligt och hoppas på att det nya året skall bli bättre så att vi kan komma igång med våra planerade aktiviteter. Enligt tillgängliga uppgifter är medelåldern inom SPF Seniorerna ErIngsboda-Tving den lägsta inom distriktet.

Med dessa ord tackar styrelsen för det gångna verksamhetsåret 2020 och ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande.

Eringsboda / Tving den 12 mars 2020

Jan-Owe Kullenbert            Åke Jeansson          Birgit Jedhammar

Ulf Fridvall                            Linda Böhme           Leif Söderlund

Vivi Magnusson                  Inez Svensson         Birgitta Runesson

Arne Sörlöv                        Ann-Kerstin Håkansson