Funktionärer

Ingela Ericsson

Folkhälsa/Friskvård

Ulf Fridvall

Resor

Ann-Kerstin Håkansson

Resor

Eva Hultin

Väntjänst

Åke Jeansson

Trafik,Medlemsregisteransvarig CU

Birgit Jedhammar

Medlemsregisteransvarig CU,Folkhälsa/Friskvård

Dan Johansson

Revisor

Bertil Karlsson

Valberedning

Inger Kullenbert

Valberedning ordförande

Jan-Owe Kullenbert

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

Sonja Nilsson

Valberedning

Sten Nilsson

Trafik

Jan-Erik Persson

Väntjänst

Birgitta Runesson

Resor

  • Tel:
  • Epost:

Lennart Runesson

Revisor

Leif Söderlund

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

Inez Svensson

Väntjänst

Ingvar Svensson

Väntjänst,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie