Funktionärer

Uppdaterades: 20 januari 2020
--todo--

Ingela Ericsson

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Ulf Fridvall

Resor

--todo--

Eva Hultin

Väntjänst

--todo--

Ann-Kerstin Håkansson

Resor

--todo--

Åke Jeansson

Trafik,Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Birgit Jedhammar

Medlemsregisteransvarig CU,Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Dan Johansson

Revisor

--todo--

Bertil Karlsson

Valberedning

--todo--

Inger Kullenbert

Valberedning ordförande

--todo--

Jan-Owe Kullenbert

Webbredaktör

--todo--

Sonja Nilsson

Valberedning

--todo--

Sten Nilsson

Trafik

--todo--

Jan-Erik Persson

Väntjänst

--todo--

Birgitta Runesson

Resor

--todo--

Lennart Runesson

Revisor

--todo--

Inez Svensson

Väntjänst

--todo--

Ingvar Svensson

Väntjänst,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Leif Söderlund

Webbredaktör

Publicerades: 20 januari 2020 Uppdaterades: 20 januari 2020