Ordförande har ordet

Uppdaterades: 15 september 2020

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2019

SPF SENIORERNA ERINGSBODA-TVING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019

Styrelsen för SPF Seniorerna Eringsboda-Tving får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2019.

STYRELSE
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande 11 personer. Ordförande Jan-Owe Kullenbert, vice ordf. Åke Jeansson, sekr. Birgit Jedhammar, kassör Ulf Fridvall, Linda Böhme, Vivi Magnusson, Göte Petersson, Inez Svensson, Birgitta Runesson, Roy Eringstam samt Arne Sörlöv.

MEDLEMMAR
Föreningen hade vid årsskiftet 160 registrerade medlemmar vilket innebär en ökning med en medlem. Två medlemmar har avlidit och sex medlemmar har lämnat föreningen av andra orsaker. Antalet nya medlemmar under 2019 är 9 st.

EKONOMI
Föreningens ekonomi framgår av separat balans- och resultaträkning.

MÖTEN
Föreningen har utöver årsmötet avhållit 16 möten i form av månadsmöte, cafékvällar, studiebesök och resor samt 11 styrelsemöten. Till detta kommer 4-länsträffen i Häradsbäck, som anordnades av distrikt Kronoberg.

SAMMANFATTNING AV ÅRETS VERKSAMHET
Det nya året inleddes enligt tradition med grötfest i Tvings församlingshem där de närvarande medlemmarna välkomnades till ett nytt verksamhetsår. Där näst på agendan stod ett välbesökt årsmöte som avhölls i Eringsboda församlingshem den 18 februari 2018.
Under mars hade vi först månadsmöte i Tving, där vi fick information av en representant från polisen i Karlskrona som talade över temat "Mig lurar Du inte". Mars fortsatte sedan med ett intressant besök på nya brandstationen i Karlskrona och gemensam lunch på Matsmedjan.
När vi kommit in i mitten av april blev det dags för påskmiddag på Byahuset i Eringsboda där det bjöds på varmrökt "Väggalax" med tillbehör och ett musikquiz sammanställt av vår utmärkta sekreterare. Vårsolen hade börjat titta fram så i slutet av månaden gjorde vi dels en vandring runt Kyrksjön i Smålands Långasjö med efterföljande besök på Långasjö växthus.
I maj hade vi bjudit in Arne Cesar, Cesars Trädgårdar, till månadsmötet i Eringsboda för att berätta om hur vi bäst skall sköta våra trädgårdar. Maj avslutades sedan med en cafékväll i Tving. Denna kväll ägnade vi oss åt att ta in och lämna förslag på kommande verksamhet.
"Hönsalottas Luffarmuseum" besöktes av 28 medlemmar i juni där de fick lyssna till "Snacke-Per" och hans luffarhistorier såväl sanna som skrönor.
Då sommaren stod i sitt flor samlades vi till den traditionella grillfesten i juli i Långasjö. Denna gång var påbudet att var och en skulle ta med sig det hen önskade att grilla och förtära. Vi var 41 grillentusiaster som konstaterade att vi hade tur med vädret. Det lilla regn som kom var "torrt" som någon uttryckte det.
Efter ett kortare sommaruppehåll samlades vi sedan till månadsmöte den 5 augusti i Eringsboda där Tony Svensson (hälften av Mios orkester) stod för musikunderhållningen.
Väl inne i september månad så hade vi först ett månadsmöte där vi fick information från SV (Studieförbundet Vuxenskolan) om deras kursutbud.
Något senare under månaden var det cafékväll med familjen Giselsson som underhöll med att sjunga emigrantsånger och visa bilder om "Emigrationen till Amerika".
Under oktober fick vi besök av en representant från Region Blekinge vid vårt månadsmöte. Han informerade om ambulansverksamheten i regionen och vad som händer då Du larmar SOS och deras prioritering vid olika larm. Oktober avslutades med ett höstmöte i Långasjö, där Curt Böhme underhöll med melodier från 60- och 70-talet.
Även i november hade vi två sammankomster, dels månadsmöte i Tving under temat "Säkra betalningar", dels ett studiebesök på Blekinge Museums föremålsmagasin på Rosenholm, med 60.000 föremål från forntid till nutid.
Den stora finalen på årets verksamhet med 80 medlemmar gick av stapeln den 9 december då vi avslutade med julbord på Eringsboda Brunn, där vi inte bara fick njuta av utmärkt julmat utan även blev underhållna av Lucia från Eringsbodaskolan och skönsång av Claes och Eva.

ÖVRIGT
Inom SPF finns många aktiviteter och här kan nämnas boule som spelas varje tisdag i Holmsjö, GYM:et i Eringsboda som är igång för seniorer måndagar och torsdagar. Föreningen finns representerad i KPR
(Komunens pensionärsråd) i såväl Karlskrona som Ronneby kommuner. En gång om året arrangeras en frågetävling kallad "Hjärn-koll", där vinnarlag i distriktet går till en Sverigefinal med fina vinster.

AVSLUTNING
Vi har en positiv utveckling i föreningen och som sagts tidigare har vi under året ökat medlemsantalet. Dock blygsamt men ändå ökat. Enligt tillgängliga uppgifter är medelåldern inom SPF Seniorerna ErIngsboda-Tving den lägsta inom distriktet.
Med dessa ord tackar styrelsen för det gångna verksamhetsåret 2019 och ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande.

Eringsboda / Tving den 4 februari 2020

Jan-Owe Kullenbert Åke Jeansson Birgit Jedhammar

Ulf Fridvall Linda Böhme Göte Petersson

Vivi Magnusson Inez Svensson Birgitta Runesson

Arne Sörlöv Roy Eringstam

 

Publicerades: 13 juni 2019 Uppdaterades: 15 september 2020