Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgit Jedhammar

Styrelsen ordförande, Styrelsen ordförande, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Leif Söderlund

Styrelsen vice ordförande, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Arne Sörlöv

Styrelsen sekreterare, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Lars Jolin

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Susane Pettersson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Helén Svensson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ann-Kerstin Håkansson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgitta Runesson

Styrelsen ledamot

  • Tel:
  • Epost:
Personbilden är ej tillgänglig.

Kenneth Svensson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ulf Fridvall

Styrelsen ledamot