Distriktets insändare

Påverkansarbete är en viktig del i SPFs verksamhet, Insändare är en del av detta påverkansarbete!

Distriktets insändare

Distriktet har ett övergripande ansvar för att arbeta för bättre villkor för seniorer inom regionen. En viktig och prioriterad fråga för oss.

På denna sida kommer vi att publicera de insändare som distriktsstyrelsen skickar in till pressen för er information.Insändare är en viktig del i vårt arbete med att bevaka och förbättra villkoren för oss seniorer.

Under året har distriktet skickat nedanstående insändare till media som också blivit publicerade i flera tidningar i länet.

  • Hemtjänstindex – en viktig möjlighet för kommunerna att förbättra kvalitén i hemtjänsten. Läs insändaren genom att klicka här

  • Neddragningar som rör seniorer kan bli mycket dyra i långa loppet. Läs insändaren genom att klicka här