Om distriktet

Inom Norbottens gränser ryms de vida fjällen, de mörka skogarna med brusande forsar och det svallande havet. Det är också Sveriges enda län med landgränser både i väster och öster.

Norrbottensdistriktet utgör det största distriktet inom SPF – i varje fall sett till ytan! På länets 98.911 kvadratkilometer har våra 4643 medlemmar (2022-01-30) alltså ganska gott om plats.
Men det betyder också en hel del för arbetet ute i våra 19 föreningar, Medan medlemmarna i vissa av stadsdelsföreningarna i Luleå har gångavstånd till möteslokalen kan man som senior i Pajala ha bortåt 6 mil, enkel resa.
Distriktets roll i verksamheten är att bl a att utgöra en länk mellan Förbundet och de enskilda föreningarna som är självständiga enheter med full frihet att utforma sin verksamhet. Naturligtvis i enlighet med SPF:s stadgar. Tre mål är alltid övergripande:

Skapa möjligheter till trivsam samvaro – social gemenskap.

Ge målanpassad information i för oss speciellt intressanta frågor.

Påverka kommuner och Landstinget i frågor som rör våra möjligheter att som senior få en så bra tillvaro som möjligt.

Arbetet i distriktet leds av en styrelse med 8 ledamöter samt ordförande.
Distriktsstyrelsen kompletteras med ansvariga för trafikfrågor, hörsel, studier, folkhälsa, marknadsföring samt IT. Tillsammans svarar de för utbildning av föreningarnas olika funktionärer och gemensamma aktiviteter samt aktuell information.
Högsta beslutande organ är Distriktsstämman som hålls i mars varje år.