Distriktsstämma 2023

Några bilder från stämman 20 april 2023

Bild 1: Förbundsordförande Eva Eriksson och vår distriktsordförande Kjell Hjelm i samspråk under stämman i Luleå.

Bild 2: Stämmoförhandlingarna leddes proffsigt av Eilert Apelqvist och Inger Karlman.

Bild 3: En del av deltagarna i årets distriktsstämma.

Bild 4: Distriktets nye ordförande Annika Sandberg tackade avgående ordförande Kjell Hjelm för hans insatser under det gångna året.

Bild 5: Körerna på distriktsstämman gjorde ett gemensamt inträde sjungande ”Vi går över dagsstänkta berg” där även stämmodelegaterna deltog med liv och lust.

Bild 6 och 7 : SPF- körerna från Bergnäset och Åkerbäret svarade för underhållningen vid årets distriktsstämma. Körerna dirigerades av Pekka Helles och Göran Lindgren vid pianot.