Funktionärer

Karl-Gösta Aasa

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Valentina Nikolaevna Asplund

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig

Lars Beyron

Valberedning,Revisor

Ingrid Brännström

Läkemedelsansvarig

Olof R. Carlsson

Valberedning

Sara Dahlberg

Valberedning

Leif Gustafsson

Valberedning

Gudrun Hägg

Folkhälsa/Friskvård

Kjell Henriksson

Folkhälsa/Friskvård

Bengt Johansson

Revisor,Revisor

Ingemar Johansson

Webbredaktör,Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Medlemsregisteransvarig,Data

Maila Nilsson

Valberedning ordförande

Fred Nyström

Trafik

Annika Sandberg

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig

Christine Wallström

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig

Mona Wilsson

Pensionärsråd regionalt (RPR) ordinarie