Kurser Våren 2024

Studieombudsträff och Ny i styrelse

Under våren kommer distriktet att erbjuda två kurser. Det är dels en sttudieombudsträff och dels en utbildnigsdag för de som är nya i styrelsen. 

Senare under våren kan det även bli aktuell med en utbildnings-/informationsdag om det nya medlemsregistret som introduceras under våren.

Studieombudsträffen sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Läs mer om kursen genom att klicka på länken neden

Studieombudsträff 

Även kursen Ny i styrelse anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. I kursen ges kunskaper om SPF Seniorerna och om din roll i styrelsen. Vi tycker att alla nya styrelsemedlemmar bör gå denna utbildning. Läs mer om utbildningen genom att klicka på länken nedan.

Ny i styrelsen.

Kontakta vårt studieombud Lisbeth Lindmark för mer information. Lisbeht nås på  telefon 070- 366 46 54 eller mejl lisbeth.lindmark@gmail.com

Utbildningarna är helt kostnadsfria.. Distriktet bjuder även på lunch och ersätter kostnader för billigaste färdsätt till utbildningen.

Varmt välkomna att anmäla er!