Hemtjänstindex

SPF har med stöd från arvsfonden tagit fram ett hemtjänstindex som mäter kvalitén i hemtjänsten. Arbetet har skett i samverkan med flera aktörer, utvalda kommuner samt genom enkäter och workshops med SPF medlemmar. Det är viktigt att alla SPFs representanter i de kommunala pensionärsråden (KPR) har kunskap om hemtjänstindexet och driver frågan i KPR.

För att läsa mer om hemtjänstindex finns information på https://hemtjanstindex.se/

Distriktet - Annika Sandberg distriktstyrelsen - har tagit fram en PowerPoint presentation som kan användas av KPR-representanter för att informera om hemtjänstindex i sina respektive pensionärsråd. I presentation finns resultatet för samtliga kommuner i Norrbotten och gör att den kan användas av alla oavsett kommun. Se bifogade presentationen.

Om ni har frågor om hemtjänstindex kan ni kontakta Helena Olsson på SPF (helena.olsson@spfseniorerna.se). Helena är projektledare för hemtjänstindex och den som har bästa kunskaperna om detta.

Så bra är hemtjänsten i din kommun