Information från KPR-möte

Sammanfattning av KPR möte den 8 december 2023

Information av TOP-bostäder : Carina Rojson, VD och Carina Ärleborg Marknadschef.
Det finns 67 lägenheter i kvarteret Vassara, 34 lägenheter är seniorboende 65+ och resterande Trygghetsboende. Trygghetsboendet har tillgång till en samlingslokal och en trygghetsvärd är anställd på halvtid. Alla lägenheter är uthyrda och ingår i den allmänna kommunala bostadskön/ topbostäder.

På Enen finns ett särskilt boende, topbostäder äger fastigheten och lokalerna hyrs av kommunen. Topbostäder hyr också ut 57 lägenheter där till privatpersoner. Topbostäder erbjuder inte längre medicinsk förtur till sina bostäder. Ev. särskilda behov hänvisas till socialtjänsten. Förtur kan ges till nyinflyttade med arbete och till ungdomar. Topbostäders kö är mycket lång.
 
Nya kvarteret Gladan, mitt i stan, kommer att ha 85 lägenheter och inflyttning beräknas till 1 dec 2024. Vid Nuolajärvi byggs 43 lägenheter och inflyttning sker i nov. 2024. Vid Sjöparken byggs ca 60 insatslägenheter.

En person ska anställas för att ansvara för utformningen av innehållet i multiaktivitetshuset och kommer att bjudas in till pensionärsrådet. På Re-form i gallerian finns information om projektet.

Gällivare kommuns äldreomsorg har underskott i budgeten och måste göra besparingar. Som en del i detta ska Hedgården avvecklas. Utöver det jämför socialförvaltningen kostnader för verksamheterna med andra kommuner enligt ”prislappsmodellen” för att få ner kostnaderna.

Förvaltningen har stora svårigheter att anställa personal med rätt kompetens och budget är avsatt för att anställa Senior Advisor som stöd och handledning för baspersonal i verksamheten.

Kommunen har valt att in te köpa in Hemtjänstindex och använder istället Kolada för uppföljning och analys av verksamheterna i kommunen.
Eva Lindblom/ skrivet av Marit Edèn