Kallelse till årsmöte 2024

Onsdagen den 28 februari klockan 14.00
hålls årsmötesförhandlingar i
Föreningslokalen Backskolan

Motioner ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 31 januari. Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga i Föreningslokalenen en vecka före årsmötet.
Välkomna!
/Styrelsen