Sopplunch 22 november 2023 kl. 13.00

Välkomna till Föreningslokalen, Backskolan!
Pris 80 kronor.
Anmälan till Britta, tel 07-2002975, senast den 20 november.
/Styrelsen