VÅRSUPÉ 26 maj

Välkomna till VÅRSUPÉ, fredag 26 maj kl. 18.00
i SPF-lokalen, Backskolan.
Mat, dryck och musik, pris 200 kr
Anmälan till Britta, mobilnr 070-2002975, senast 22 maj
Bindande anmälan.