Föreläsning om benskörhet och fallolyckor

Medlemsmöte 9 november kl 14.00 i vår föreningslokal. Ämnet för mötet är benskörhet och fallolyckor

Föreläsning om benskörhet och förebyggande av fallolyckor
Geriatriker Agnes Lindbo berättar om benskörhet och lär oss hur vi kan förebygga olyckor och fall.
Välkommen till en föreläsning som gäller många av oss