Träffar i det gröna onsdagar kl. 14.00       med start 2 september

Välkomna till en trevlig stund utanför SPF lokalen!
Ta med dig fika och stol eller sittunderlag.

Lämna gärna förslag på innehåll till kommande träffar.
Fysiska möten utomhus med avstånd mellan varandra är vad som gäller.