Berättarcafé öppet hus 7/11

Ett mycket stort antal medlemmar hade kommit
till berättarcaféet. Kaffe och gott fikabröd serverades
under tiden Alrik Anttila höll föredrag.

Han berättade om kväner (kainulasiset), ett folkslag som bodde i Kvänlandet tom 1500-talet. Kvänlandet låg i den nordliga delen av Bottenviken, vilket Alrik visade på en karta. De levde av jakt och fiske.
Alrik hänvisade till sin Facebook sida, där han har skrivit
en hel del om kväner.
Han visade också en karta över Bottenvikens ut?redning
efter istiden. Pello och Satter hade havsutsikt vid den tiden.
Den som har sina anor i Tornedalen på 1500-talet härstammar nog från kvänerna. Intressant ämne att forska i. Kanske har man sina rötter i det folkslaget.