20150416 Anna Dahl Aslan "Måste man bli glömsk när man blir gammal?

Docent Anna Dahl Aslan föreläste. Björn Kjellsson informerade om sina närmaste byggplaner i Moheda.