SPF hantering av personuppgifter

Uppdaterades: 18 april 2019

SPF´S HANTERING AV PERSONUPPGIFTER


"GDPR (General Data Protection Regulation) gäller i hela EU fr o m 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen ersätter Personuppgiftslagen PUL. Previous Next Vad är en personuppgift? En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Exempel på personuppgift är: Namn, adress, e-postadress, telnr, bild, ljudupptagning eller personnummer. Vid anmälan till aktivitet anordnad av SPF Seniorerna Fyrklövern lagrar vi dina personuppgifter i ett register. Ändamålet med detta är att sända information till dig och att skicka uppgifterna vidare till arrangören av aktiviteten. Bilder där deltagare på aktiviteten finns med kan komma att publiceras på SPF Seniorerna Fyrklöverns webbplatser. Syftet med detta är att informera om vår verksamhet.
SPF Seniorerna behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att förbundet ska uppfylla sina åtagande gentemot medlemmarna. Personuppgifter är till exempel personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifter hos SPF Seniorerna finns i ett medlemsregister. Registret utgör underlag för verksamheten i förbundet och dess organisationsled föreningar och distrikt.

Om du har frågor eller invändningar mot SPF Fyrklöverns hantering av dina personuppgifter ska du vända dig till styrelsen.
Hur SPF Seniorerna hanterar dina personuppgifter hittar du här: http://www.spfseniorerna.se/bli-medlem/gdpr  

 

 

Publicerades: 18 april 2019 Uppdaterades: 18 april 2019