Webbredaktörerna

Webbredaktörerna uppdaterar hemsidan och skickar ut mejl som skall gå till alla medlemmar

Torsten Hemph

Webbredaktör, styrelseledamot

Kenne Svensson

Webbredaktör, mejl-utskick