KPR

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet ser över frågor som rör äldres levnadsförhållanden. I samverkan med kommunen och företrädare för pensionärer ska rådet ha inflytande och ge insyn i dessa frågor.

Rådet ska få tillfälle att yttra sig i frågor som är av betydelse för äldre innan beslut fattas i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Pensionärsrådet har 8 ledamöter, tre politiker samt två representanter för vardera SPF och PRO och en representant för finska PRO. För varje ledamot utses en ersättare med rätt att delta i sammanträdena. Ordförande är Maria Fälth (KD), som också är ordförande i socialnämnden. Rådet har minst 4 sammanträden per år.

SPF representeras i KPR av Ulf Grufman, Anders Björendahl, Nils Rydén och Annikka Genberg. Lars Hansson, som ingår i valberedningen i SPF, representerar Moderaterna i KPR.