Medlemskommittén

Siv Rosenqvist

Medlemskommittén, vice ordförande, kontaktperson för föreningen

Barbro Carlsson

Medlemskommittén

Britt Höglöv

Medlemskommittén

Inger Gustafsson

Medlemskommittèn

Nasrin Sobhan

Medlemskommittén

Medlemskommittén välkomnar våra besökare på månadsmötena i foajén på
Messingen.
Vi bjuder in nya medlemmar till en informationsträff på Lindhem där vi presenterar vår verksamhet samt SPF i stort.
Vi är lyhörda för åsikter samt förmedlar kontakter som önskas.