SPF Vår historia

  • Historien om SPF Seniorerna i Väsby

Klicka på nedanstående länk så når du vår historia.

SPF Väsby historia  ->

Tillägg: Ovanstående historiebeskrivning skrevs 2016. I år, 2021,  är vi fortfarande cirka 1150 medlemmar, men medlemsavgiften är nu uppe i 270 kronor, varav 210 kronor går till förbundet