Vi påverkar

SPF:s kontakter med kommunen

Här kan du läsa om:

  • KPR - Kommunala PensionärsRådet
  • Kommungruppen i SPF, som diskuterar aktuella ämnen och svarar på remisser
  • Politiska beslut i Upplands Väsby som särskilt angår äldre

Välj det du är intresserad av i vänsterkolumnen.

Vill du veta mer om vilken hjälp och service kommunen erbjuder, klicka på denna länk: http://www.upplandsvasby.se/omsorg-och-hjalp.html