Ordföranden har ordet

(December 2020)     Läs brevet här

(November 2020)     Läs brevet här

(Augusti 2020)          Läs brevet här

***********************************************************************************************

(2020-05-16) Sommarhälsning

Bästa medlemmar,
Nu skulle det snart varit dags för vårens sista månadsmöte i Messingen. Det känns så tråkigt att vi inte får träffa er åtminstone en gång per månad. Vi hoppas att ni respekterar de förhållningsorder som vi 70+ fått. Lyckas vi, och alla övriga förstås, så får vi förhoppningsvis ses i september igen.

Som tur är har de grupper som huserar i det fria sina aktiviteter i gång som promenader, boule, bangolf och golf.

Om du behöver hjälp med handling så kan du via Väsby direkt få kontakt med Frivilliga Resursgruppen.
Telefon 08-590 970 00, e-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Praktisk hjälp och stöd ges även via kyrkorna.

I Upplands Väsby finns många affärer med extra öppethållande på morgonen, mellan 7 och 8, för oss 70+.

Glöm ej bort att en signal på telefon till en bekant är värdefull i dessa tider!

Du får gärna, dagtid, ringa någon i styrelsen om du önskar tala med någon. Du hittar våra telefonnummer i vårens program.

Håll ut!
Allt gott och på återseende i september.
Ulf Grufman
Ordförande
SPF Seniorerna i Väsby

**********************************************************************************************
**********************************************************************************************
(2020-04-14)

Det har sagts av många att det ankommer på dig och mig, att ta ansvar för oss själva och för varandra. Vi visar hänsyn, hjälper den som behöver oss och är lyhörda. Bara genom att finnas till för någon, kan göra både en själv och en närstående glad.
Styrelsen har ännu inte fattat något beslut rörande verksamheten de kommande månaderna. Vi tar ställning till eventuellt ändrade planer för maj månads verksamheter efter påskhelgen. Kanske vet vi då lite bättre åt vilket håll saker och ting utvecklas.
I föreningen arbetar vi just nu med att sammanställa höstens program. Vissa av de verksamheter som vi tvingats ställa in återkommer i höstprogrammet.
Vi försöker i dessa tider nå så många av våra medlemmar som möjligt via mejlutskick som är ett snabbt och effektivt kommunikationsmedel. Tyvärr får vi ett stort antal mejl i retur beroende på, antingen att mottagarens brevlåda är full eller så har mottagaren bytt mejladress och inte meddelat ändringen till vår medlemssekreterare, Siv Rosenqvist, siv.rosenqvist@spfvasby.se
Mejladress kan man ändra själv under Mina sidor på vår hemsida.

En positiv sak kan vi se fram emot. Våren är på ingång.
Alltid något att glädjas åt.

Ulf Grufman
Ordförande
SPF Seniorerna i Väsby

******************************************************************************************
******************************************************************************************
(2020-01-07)

Utan ideella insatser skulle SPF Seniorerna i Väsby inte fungera

I föreningen finns företrädare för följande områden: Ekonomi, Friskvård,
Program, Medlemmar, Resor, Hemsida m.fl. se sida 26-27.

Ca 150 av våra 1200 medlemmar arbetar ideellt för att göra detta möjligt.
Insatserna är inte avlönade.

Friskvårdskommittén anordnar olika aktiviteter inom motion och friskvård såsom promenader, olika bollsporter, mattcurling etc. Dessutom hjälper vi till att ordna funktionärer till olika motionslopp i Stockholm som Marathongruppen anordnar, såsom Vårruset, Tjejmilen, Stockholm Marathon etc.

Medlemskommittén tar hand om frågor rörande våra medlemmar, information
till nya medlemmar, födelsedagsuppvaktningar, samarbete med andra föreningar.

Programkommittén ansvarar för månadsmöten, engagerar artister och föredragshållare, pubaftnar, musei-och studiebesök. På Lindhem ordnas vår- och höstcaféer med föreläsare.
Vi har även studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Vi har dessutom volontärer som ansvarar för dukning vid månadsmötena
och volontärer som ansvarar för garderoben.

Resekommittén planerar och genomför resor till intressanta resmål både
inom Sverige och utomlands.

Webbgruppen uppdaterar kontinuerligt hemsidan, svarar för massutskick av mejl och meddelanden till alla medlemmar med e-post och hanterar vilka som har tillgång till adressen förnamn.efternamn@spfvasby.se.

Kulpås©en är en teatergrupp, sammansatt av våra medlemmar, som en gång om året sätter upp en revy.

Vi har tillsammans med andra pensionärsorganisationer, kyrkorna, kommunen,
m.fl. startat upp ett projekt som vi kallar "Aldrig ensam i Väsby", mer information följer. I det projektet kommer det att behövas volontärer.

Välkommen!

Ulf Grufman
ordförande, SPF Seniorerna i Väsby