Ny programpunkt

Möt Familjens Jurist

1 april 2020 kl 13.00–14.30
Information om juridiken kring
framtidsfullmakt m.m.
Scenrummet i Messingen, Love Almqvists torg

Välkommen till information om juridiken kring framtidsfullmakt och fullmakter samt arvsrätt, testamente och gåvobrev.
Juristen Jennifer Karlsson från Familjens Jurist AB i Uppsala ger dig en fördjupad inblick i juridiken kring en del viktiga handlingar inom familjerättens område.

Framtidsfullmakt
Ger dig möjlighet att själv bestämma vem som ska ta hand om dig om det sker en olycka eller du tappat förmågan att fatta självständiga beslut. En vanlig fullmakt räcker inte vid sådana situationer. Då är en framtidsfull¬makt en trygg lösning. Det finns formkrav vid utformning av framtids¬fullmakt som måste uppfyllas för att den ska vara giltig. Ett bra tillfälle att få veta hur du kan bestämma över dig själv – innan någon annan gör det.
Du får även kunskap om regler kring vanliga fullmakter.

Arv, testamente, gåvobrev
Under den här rubriken kommer du att få en allmän information om t.ex. arvsordning, enskild egendom och hur viktigt det är att utforma ett tydligt testamente för att underlätta för anhöriga och minska risken för framtida tvister. Även när det gäller gåvobrev finns det viktiga formkrav.

Anmälan senast 18 mars till birgitta.hogelin@spfvasby.se
eller 073 035 83 44.

Ingen avgift.