Utflykt till Runsa

Den 20 maj var 20 SPF-are på en fin naturupplevelse.