Rosersbergs Slott

Guidad visning 16 juni kl. 14.00

  • Rosersbergs Slott

Följ med på en guidad visning till Rosersbergs slott, vackert beläget vid Mälarens strand. Guidningen tar ca 45 minuter.

Slottet som uppfördes under 1600-talet är ett av de kungliga slotten och här har tiden stått stilla. Rummen står nästan orörda från 1800-talets mitt, med välbevarade inredningar och samlingar. Vi träffas utanför huvudentrén 13.50

Anmälan senast den 6 juni till Birgitta Björklund, birgitta.bjorklund@spfvasby.se eller tel. 070-2586934.

Kostnad 131 kr, som betalas efter klartecken om plats, till SPF bankgiro 5139-1456 senast 10 juni.
Märk betalningen: Rosersbergs slott och ditt namn.