Mot ljusare tider!

Månadsmötet den 20 februari inleddes med ett försök att locka fram våren och vårkänslor med musik och poesi

  • Tittie Hvenare på piano
  • Annemarie Karsvik läser poesi
  • Tittie Hvenare på piano
  • Annemarie Karsvik läser poesi

Annemarie Karsvik läste poesi och Titti Hvenare spelade på piano. Tre kvart med stämningsfull poesi och skön pianomusik och sång. Programmet.

Årsmötet leddes med bravur av Christer Ridström. Ulf Grufman omvaldes som ordförande för ett år och på valberedningens förslag blev Lena Fischbach, Gunnevi Norgren, Britt Söderlund och Annikka Genberg invalda i styrelsen.  De nyvalda ersatte Christina Hansson, Birgitta Högelin och Kenne Svensson som avböjt omval.