75 nya medlemmar

SPF Seniorerna i Väsby fick 75 nya medlemmar under förra året. Trots det minskade det totala medlemsantalet, för första gången på många år. Tappet blev dock inte större än nio medlemmar.
Det framgår av en rapport från föreningens medlemssekreterare. Föreningen hade vid årsskiftet 1 193 medlemmar.
31 medlemmar avled under året, fyra flyttade till en annan kommun och 49 medlemmar utträdde ur föreningen. Främsta skälet är, enligt medlemssekreteraren, att de på grund av hög ålder inte längre orkar delta i föreningens olika arrangemang och aktiviteter.
Föreningen har 36 "hedersmedlemmar", som har fyllt 90 år och varit med i minst femton år. De betalar ingen årsavgift.
Föreningens ekonomi är mycket god, visar en rapport från kassören. Det preliminära resultatet för 2017 blev ett överskott på 75 000 kronor, mycket beroende på att bidraget från Adolf Stafs fond blev mycket större än beräknat.