Lars Valtersson utfrågad på medlemsmöte

Vi har haft ambitionen att skapa en kommunal hemtjänst, men har inte lyckats. Det sade kommunalrådet Lars Valtersson (MP) när han den 16 oktober blev utfrågad på SPF:s medlemsmöte i Messingen.

  • Lars Valtersson fick svara på frågor vid SPF:s medlemsmöte.

I dag finns bara privata utförare inom hemtjänsten i Väsby. Den hemtjänst som drevs i egen regi lades ner under förra mandatperioden. Valtersson, som sedan valet 2014 ingår i den styrande majoriteten, menade att det skulle behövas ett kommunalt alternativ till dagens 17 privata utförare.
-Hemtjänsten är viktig, men jag tror inte att äldre personer bara är intresserade av äldrefrågor, utan även av exempelvis skolan, sade Valtersson, som är ordförande i utildningsnämnden.
De gröna frågorna är centrala för miljöpartiet, men Valtersson framhöll att även bostadsbyggandet är viktigt. Helst ska det byggas i centrala lägen med bra service och goda kommunikationer.
Miljöpartiet var ett av de partier som var med och stoppade Väsby sjöstad. En mötesdeltagare påpekade att det nu byggs stora lyxvillor i området. De ligger emellertid utanför den planerade sjöstaden, menade Valtersson.
Han fick också frågor om tillsättandet av en kommunal äldreombudsman, något som funnits med i kommunens planer men som det inte blivit något av. Valtersson påpekade att de funktioner som ombudsmannen skulle ha finns på plats, men är spridda på flera händer.
Några klara besked om ett Seniorernas hus kunde Valtersson inte ge. Han påpekade att PRO sagt ja till att flytta in i Villa Karlsro, som håller på att byggas om, medan SPF tackat nej.
-Något stort Seniorernas hus med stora samlingssalar är inte realistiskt. Till detta får vi använda Messingen, sade MP-ledaren.
Någon typ av Seniorernas hus kunde han emellertid tänka sig, bara det går att få ihop ekonomiskt.
Valtersson fick också frågor om busstrafiken i kommunen och om närakuten på Löwet. De frågorna hanteras av landstinget, där den borgerliga alliansen har makten, men Valtersson hävdade att han och Miljöpartiet gör vad de kan för att rädda närakuten och förbättra turtätheten i kollektivtrafiken.
175 SPF-medlemmar deltog i mötet, som inleddes med att Johan Eriksson och Kristoffer Sundberg framförde kända och okända låtar av bröderna Ted och Kenneth Gärdestad.
Utfrågningarna inför valet 2018 av kommunens ledande politiker fortsätter. Vid medlemsmötet den 13 november har turen kommit till Vänsterpartiets Anders Rosén.