592 seniorer skrev på upprop

SPF Seniorerna i Väsby har nu överlämnat sin namninsamling
för ett Seniorernas hus till social-och äldrenämnden i kommunen. 592 pensionärer har skrivit på, vilket innebär att ungefär hälften av SPF-medlemmarna i Väsby står bakom uppropet.
Namninsamlingen har pågått under ca ett års tid och administrerats av Siv Rosenqvist.
Ett Seniorernas hus behövs som en samlingspunkt för de äldre i kommunen. Det bör ligga centralt och innehålla kontorslokaler, café, samlingsrum för cirkelverksamhet och föredrag mm, påpekar föreningens ordförande Ulf Grufman.
Ett alternativ, som också diskuteras bland politikerna och i Kommunala pensionärsrådet, är ett Föreningarnas hus, där inte bara pensionärsorganisationerna och deras medlemmar skulle träffas, utan också andra föreningar i kommunen.
SPF har i dag sitt kansli i Vuxenskolans lokaler i Lindhem, som också utnyttjats för studieverksamhet. PRO får i sommar nytt kontor och möteslokaler i Villa Karlsro, som ligger i närheten av hembygdsgården.