Årsmöte 2024

Årsmöte 2024 ägde rum den 12 februari kl 13.30 i Norrtälje Folkets hus.
Handlingar att ladda ner finns i slutet av denna artikel.

Följande valdes till styrelse, revisorer och valberedning:

Håkan Holgersson, ordförande
Johan Österberg, vice ordförande
Britt-Marie Hedlund, kassör
Kerstin Andersson, ledamot
Bill Rehn, ledamot
Annette Norlén, ledamot
Tommy Karlsson, ledamot
Matz Liljeroth, ledamot
Sylvia Blomqvist, ledamot

Ersättare Birgitta Johansson
Ersättare Karin Lindell

Revisorer
Stig-Åke Pettersson
Agneta Rusk
Ann-Christine Skyttberg, suppleant

Valberedning
Vakant

Protokoll mm

Verksamhetsberättelse 2023

Balansräkning

Resultaträkning

Förslag till budget 2024