Om föreningen

I slutet av 1975 fanns det några personer, som ansåg att det borde finnas en pensionärsförening som kompletterade PRO. Den 8 december samlades därför pensionärer till informationsmöte på Rödakorsgården i Norrtälje. (Vi återvände således till ”brottsplatsen” när vi flyttade vår expedition till Rödakorsgården!) Georg Larsson hette mannen som kallade alla med intresse att bilda SFRF i Norrtälje (Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, senare SPF). Många har därför ansett att föreningen bildades 1975. Men rent formellt konstituerades föreningen först nästa år. Den 2 februari 1976 hölls nämligen ett konstituerande möte i Vuxenskolans lokaler, Posthusgatan 6 (varifrån vi flyttade vår expedition). 1976 måste därför betraktas som Pensionärsföreningen Ruriks födelseår. 25 personer var närvarande. Medlemsavgiften var då 15 kronor. Det första månadsmötet hölls också på Rödakorsgården och när gården blev för liten var man på Stadshotell och sedermera på Skeppet och nu är det i Folkets Hus. Rurik är det fjärde största föreningen i länet. SPF finns också på Väddö, SPF Skutan. Varje månad utom juni, juli och augusti har vi träff i Folkets hus 2:a måndagen i månaden. Vår expedition är bemannad onsdagar mellan kl. 11.00 – 13.00 (utom helgdagsaftnar och sommarmånaderna). Alla får en medlemstidning ”Senioren” nio ggr om året och alla omfattas av en olycksförsäkring, som gäller vid möten och aktiviteter som anordnas av SPF. Sedan finns det även möjligheter att för dig som medlem teckna egna mycket förmånliga olycksfallsförsäkringar