Nyheter

Gå en fotokurs online

Just nu får du som medlem i Rurik 30% rabatt på fotokurser Online.

Varför inte gå skrivarkurs

Här är en fantastisk möjlighet för dig som vill gå en skrivarkurs i dokumentärt och självbiografiskt skrivande. Varje liv är värt att berättas!

Nytt nyhetsbrev från äldreombudsmannen februari 2021

Här finns nyhetsbrev från Norrtäljes äldreombudsman Madelaine Rieschtel

Enkät om seniorcenter

Norrtäljes äldreombudsman utreder seniorcenter. En frågeenkät ligger på kommunens hemsida som den som önskar kan svara på.

Inbjudan till kurs i möten på webben

Förbundet bjuder in alla medlemmar till två olika kurser för att bidra till digital delaktighet.

Några ord från styrelsen

Vi är alla medvetna om att det gångna året har varit ett förlorat år.

Allt inställt i höst och vinter

Vi ställer in alla möten i höst och tillsvidare. När läget blivit bättre och vi kan komma igång lite försiktigt lägger vi ut information här.