Äldre sjuka åker jojo mellan hem och sjukhus

  • 02 mars 2021

Det är lika vanligt idag som för tio år sedan att sköra och multisjuka äldre som vårdats på sjukhus skrivs in på nytt en kort tid efter

Publicerades: 02 mars 2021 Uppdaterades: 02 mars 2021