Bli medlem

Välj mellan anmälan på nätet eller direkt till oss i SPF Munka

Du kan antingen fylla i formuläret för nätanmälan här nedan,
eller, vilket vi rekommenderar:
läsa igenom vår folder "Inbjudan till medlemskap" och fylla i anmälan som finns med där.

Foldern får Du genom att kontakta antingen vår ordförande eller sekreterare.

Ordf: Åke Sandberg tel 0431-431224 epost: akesandberg47@gmail.com

Sekr: Sten Skoog tel 0739-602215 epost: skoog.sten@gmail.com

Klicka här för information om SPF Seniorernas hantering av personuppgifter
Närmaste förening föreslås via ditt postnummer
 
 
Årlig medlemsavgift: 260kr
Ingen förening matchade på ditt postnummer