Återblickar

Uppdaterades: 10 februari 2020

Här fyller vi på efter hand med saker som vi gjort i föreningen.
T ex möten, utflykter, studiebesök osv.
Alltså en form av dagbok eller historik.

Publicerades: 16 augusti 2017 Uppdaterades: 10 februari 2020