Återblickar

Uppdaterades: 26 augusti 2018

Här fyller vi på efter hand med saker som vi gjort i föreningen.
T ex möten, utflykter, studiebesök osv.
Alltså en form av dagbok eller historik.

Publicerades: 16 augusti 2017 Uppdaterades: 26 augusti 2018