Resumé från Frövifors / Arbogaresan

Resumé från Frövifors / Arbogaresan
40 förväntansfulla SPF-are åkte den 13 september till Frövifors Bruksmuseum och sedan vidare till Arboga för lunch och stadsvandring.