SPF Seniorerna Kamraterna hade måndagen den 30 oktober sitt månadsmöte på Adolfsbergsgården.

Ordförande Lars Göran Bergman hälsade 65 medlemmar välkomna. Att vi var så få berodde förmodligen på snöovädret med hala vägar som följd. Vi var glada att Lars Göran kunde välkomna ett bra gäng från
”The Grand Rockers”